July 5, 2022

Linda Group

Khai Giảng Tại Trung Tâm Linda Group

𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 thông báo các lớp sắp khai giảng tại trung tâm trong 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕 này Lớp tiếng Anh giao tiếp level 1: https://tienganhlindagroup.com/…/tieng-anh-giao-tiep…/ Lớp

0931.600.883
icons8-exercise-96 challenges-icon