July 20, 2022

Lớp Communication level 1 khai giảng ngày 14/7

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨: Lớp 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏 khai giảng ngày 𝟏𝟒 / 𝟕 này đã đủ học viên. Trung tâm 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 thông báo tuyển sinh lớp

0931.600.883
icons8-exercise-96 challenges-icon