News

Học viên lớp Public Speaking

Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐡𝐮̀𝐲 𝐋𝐢𝐧𝐡 với bài trình bày cuối khóa. ——  Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡, một tân Bác Sĩ xinh đẹp, siêu dễ thương và đầy tình

Lớp Communication level 1 khai giảng ngày 14/7

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨: Lớp 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏 khai giảng ngày 𝟏𝟒 / 𝟕 này đã đủ học viên. Trung tâm 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 thông báo tuyển sinh lớp

Tiếng Anh Giao Tiếp

7/7 Là Ngày Gì Ấy Nhỉ

Day Tiếng Anh Giao Tiếp 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 Khai giảng thành công hai lớp: 𝐎̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐁𝟏 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟑

Tiếng Anh Giao Tiếp Level 1

Tuyển sinh lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 𝟏 vào 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓 lúc 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎 ngày 𝟏𝟒 / 𝟕 / 𝟐𝟎𝟐𝟐 tại 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩. Sĩ số lớp

Linda Group

Khai Giảng Tại Trung Tâm Linda Group

𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 thông báo các lớp sắp khai giảng tại trung tâm trong 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕 này Lớp tiếng Anh giao tiếp level 1: https://tienganhlindagroup.com/…/tieng-anh-giao-tiep…/ Lớp

Khóa học B1

Tuyển sinh khóa học B1

TUYỂN SINH 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐁𝟏 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 khai giảng ngày 𝟕/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: Khoá học dành cho sinh viên trường

Kỳ Thi Cuối Khóa Giao Tiếp

Thầy Alex & Lớp C101

Kỳ Thi Cuối Khóa Giao Tiếp & Lớp C101 “Những ngày mùa hạ rả rích, khi ôm sách và lắng nghe vài giai điệu phát

0931.600.883
icons8-exercise-96 challenges-icon